Kategorie

Jóga s pomůckami pro začátečníky v Brně

Odběr novinek

Tomáš Petr – iyogi.cz

Brno, Fibichova 2241/30, 61200

IČ: 43398138

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY – zboží zakoupené prostřednictvím shop.iyogi.cz

 

Dne ………………………… jsem prostřednictvím internetového obchodu http://shop.iyogi.cz zakoupil(a)

následující zboží: ……………………………………………………………………………………………………………………

 

S ohledem na skutečnost, že objednávka proběhla prostřednictvím Internetu (nakupování na dálku), uplatňuji tímto v souladu s § 1829 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, své právo a odstupuji bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce od kupní smlouvy, a to ve 14denní lhůtě od převzetí zboží.

 

Žádám Vás v této souvislosti o vrácení finanční částky zaplacené za zboží v zákonné 30denní lhůtě ode dne odstoupení:

Převodem na účet číslo účtu …………………………………/…………vedený u……………………………………………... 

 

Poukázkou na adresu………………………………………………………………………………………………………………………..

 

S pozdravem

 

V …………………………………………., dne …………………………………………..

 

 

Podpis:………………………………………………………………………………..

 

Jméno:…………………………………………………………………………………